Ar-Ge Destekleri

Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin, Ar-Ge mevzuatı ve nakit destek programları kapsamında sağlanan farklı teşvik ve desteklerden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılarına en uygun destek ve teşvik mekanizmasından faydalanmaları şirket geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Desteklenen Projeler

 1. Yeni bir ürün üretilmesi,
 2. Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 3. Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Kimler Başvurabilir
Tüm sermaye şirketleri.
Proje Bütçesi Üst Sınırı
Üst sınır yoktur.
Proje Süresi Üst Sınırı
36 Ay
Desteklenen Giderler
Personel, Seyahat, Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları, Malzeme ve Sarf Giderleri
Destek Oranı (KOBİ)
%75
Büyük Ölçekli İşletme
%60
Son Başvuru Tarihi
Her Zaman Başvurulabilir.
Ön Ödeme
Proje bütçesinin %25’i kadar işletmeye ön ödeme yapılabilir.

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Desteklenen Projeler

 1. Kavram Geliştirme,
 2. Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 3. Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
 4. Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 5. Prototip üretimi,
 6. Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 7. Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi ile ilgili projeler desteklenir.
Kimler Başvurabilir
Tüm sermaye şirketleri.
Proje Bütçesi Üst Sınırı
500.000TL (500 bin TL' ye kadar olan projelerin %75'i desteklenir.)
Proje Süresi Üst Sınırı
18 Ay
Desteklenen Giderler
Personel, Seyahat, Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları, Malzeme ve Sarf Giderleri
Destek Oranı (KOBİ)
%75 (Proje bütçesinin %75'i hibe şeklinde. )
Büyük Ölçekli İşletme
%60 (Proje bütçesinin %60'ı hibe şeklinde. )
Son Başvuru Tarihi
Her Zaman Başvurulabilir. Fiilen başlamış projeler için de başvuru yapılabilir.
Ön Ödeme
Proje bütçesinin %25’i kadar işletmeye ön ödeme yapılabilir.

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Desteklenen Projeler

 1. Kavram Geliştirme,
 2. Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 3. Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
 4. Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 5. Prototip üretimi,
 6. Pilot tesisin kurulması,
 7. Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 8. Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içeren projeler desteklenir.
Kimler Başvurabilir
Tüm sermaye şirketleri.
Proje Bütçesi Üst Sınırı
Üst sınır yoktur.
Proje Süresi Üst Sınırı
İşletmenin karar verdiği proje süresine göre TÜBİTAK'ın belirleyeceği süredir.
Desteklenen Giderler
Personel, Seyahat, Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları, Malzeme ve Sarf Giderleri
Destek Oranı (KOBİ)
%75 (Proje bütçesinin %75'i hibe şeklinde. )
Büyük Ölçekli İşletme
%60 (Proje bütçesinin %60'ı hibe şeklinde. )
Son Başvuru Tarihi
Her Zaman Başvurulabilir.

Yakın Zamanda Doldurulacaktır.