Girişimcilik Destekleri

Girişimcilik Destekleri, toplumun bireylerinin hayalindeki iş fikirlerini gerçekleştirmelerini sağlamakta; topluma katma değer yaratmayı ve girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Girişimcilik Destek Programı

Başvuru Esasları

KOSGEB’ in Girişimcilik Programına Başvuru yapabilmeniz için öncelikle iş fikrinizin KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmediğine bakmanız gerekir.

Link'e tıklayarak iş fikrinizi dosya içerisinde aratıp iş fikrinizin destek kapsamında olup olmadığını teyit edebilirsiniz.

İş fikriniz KOSGEB tarafından destekleniyor ise; haylinizdeki işi destek alarak kurmak amacıyla KOSGEB’ in Girişimcilik Programına Başvuru yapabilmeniz için gerekli olan üç (3) Temel Unsur Şunlardır.

 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak girişimcilik sertifikası almaya hak kazanmak.

  Bu madde ön koşuldur. Bu eğitimi tamamlamadan açtığınız bir işletme için KOSGEB’ den girişimci desteği almanız mümkün değildir. Kısacası önce eğitimi başarıyla tamamlayıp sonra işletme açmanız gerekir.

 2. Vergi dairesinden vergi kaydınızı yaptırarak “Vergi Levhanızı” almış olmanız gerekir.

  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra vergi kaydınızı oluşturmanız gereklidir. Vergi kaydınız, şahıs işletmesi ya da sermaye şirketi olabilir. İki koşulda da destek alabilirsiniz. Vergi kaydı için gerekli olan şey ise; işletmenizi açacağınız bir adres göstermeniz yani bir dükkan kiralamanız ve kira kontratı yapmanız ve bir muhasebeciyle anlaşmanız (şahıs işletmeleri için vergi dairesine dilekçe vererek de işletmenizi kurabilirsiniz.

 3. Esnaf Odası ya da Ticaret Odası kaydı.

  İşletme faaliyetlerini gerçekleştirebilmeniz için bir odaya kayıt olmanız yasal açıdan zorunludur. Bu sebeple vergi levhanız oluştuktan sonra esnaf odası ve ya ticaret odası kaydınızın olması gerekir.

Başvuru Şartları

Desteklenen sektörler içerisinde bulunan iş fikriniz için yukarıdaki 3 aşamayı tamamlayan toplumun tüm bireyleri destek başvurusunda bulunabilir.

Ancak, Girişimcilik Destek Programına başvuru yapamayacak olan işletmeler (işletme kaydını oluşturduktan sonra başvurduğunuz için işletmeler diyoruz) ve bireyler şunlardır:

İşletme kuruluş tarihi itibariyle,

 • Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre); şahıs işletmesi olanlar veya bir işletmede %50’den (elliden) fazla ortaklığı bulunanlar,
 • Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesi bulunanlar,
 • Mevcutta tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den (elliden) fazla ortaklığı bulunanlar,
 • Destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak (adına başka işletme ya da kurum tarafından prim yatırılan) çalışanlar,
 • Girişimcinin, desteklenecek İşletmede, işletme kurucu ortaklarından olmayanlar ve kurucu ortaklık payı % 30 dan az olanlar,
 • Daha önce bu destekten faydalanmış olan girişimciler,

KOSGEB’ in Girişimcilik Desteğinden faydalanamazlar.

Destekler

 1. İşletme Kuruluş Desteği: 2000 TL. (Geri Ödemesiz.)

  İşletme kurarken ödemek zorunda olduğunuz noter masrafı, esnaf ya da ticaret odası kaydı masrafı, muhasebeci ücreti ve diğer masraflar için verilir.

 2. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği: *18.000 TL. (Geri Ödemesiz.

  İşletmenizi kurarken alacağınız; tefrişat, masa, sandalye, koltuk, bilgisayar, televizyon, buzdolabı, klima ve ihtiyacınız olan diğer demirbaş ve teçhizatlar için verilir.

  (* 1.ve 2. Bölgelerde %60** ; 3,4,5 ve 6. Bölgelerde %70** olarak uygulanır.)

  (** Girişimcinin: Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli olması halinde 1 ve 2. bölgede %80 ; 3,4,5 ve 6. Bölgelerde %90 olarak uygulanır.)

  İşletmenizi kuracağınız ilin hangi bölgede olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

 3. İşletme Giderleri Desteği: *30.000 TL (Geri Ödemesiz.)

  İşletmenizi kurduktan sonra işyeri kira ödemelerinize ve çalıştıracağınız personele maaş desteği şeklinde iki yıl boyunca üst limit 30.000 TL olmak üzere KOSGEB tarafından size verilir.

  (* 1.ve 2. Bölgelerde %60** ; 3,4,5 ve 6. Bölgelerde %70** olarak uygulanır.)

  (** Girişimcinin: Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli olması halinde 1 ve 2. bölgede %80 ; 3,4,5 ve 6. Bölgelerde %90 olarak uygulanır.)

Başvuru Evrakları

KOSGEB Girişimcilik Destek Programından geri ödemesiz destek alabilmek için;

 • İş fikrinize yönelik ayrıntılı, açık, net ve anlaşılır şekilde iş planı hazırlamalısınız.
 • İş planınıza ek olarak alacağınız demirbaşlarla (Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım) ilgili proforma fatura veya fiyat teklifi koymalısınız.
 • Esnaf sicil gazetesi veya ticaret sicil gazetesini iş planınıza eklemelisiniz.
 • Vergi Levhanızı iş planınıza eklemelisiniz.

Yakın Zamanda Doldurulacaktır.